Kariera / Dołącz do nas!

Współpraca, zaangażowanie i chęć rozwoju to główne cechy charakteryzujące pracowników Lexus Audit.

Zapraszamy osoby posiadające doświadczenie w audycie, księgowości, podatkach, finansach oraz absolwentów studiów ekonomicznych. Oferujemy w szczególności możliwość zdobywania doświadczeń w zakresie finansów przedsiębiorstwa, a także możliwość odbycia praktyki i aplikacji dla kandydatów na biegłych rewidentów.

Zapewniamy możliwość odbycia praktyk studenckich bądź stażu w dziale księgowości oraz audytu. Preferowani są studenci i absolwenci kierunków ekonomicznych.

Osoby pragnące rozpocząć karierę w szeroko rozumianym audycie powinny legitymować się dyplomem ukończenia studiów wyższych, posiadać co najmniej roczne doświadczenie w księgowości bądź audycie.

Od kandydata w szczególności oczekujemy:

– spełnienia warunków wymaganych do rozpoczęcia aplikacji (Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie postępowania kwalifikacyjnego na biegłych rewidentów (Dz. U. 2009 Nr 6, poz. 36))
– ukończonych studiów wyższych ekonomicznych
– wysoko rozwiniętych zdolności analitycznych
– umiejętności efektywnej pracy pod presją czasu
– umiejętności interpersonalnych (współpraca z klientem i zespołem)
– dyspozycyjności (wyjazdy do klientów)
– gotowości i chęci ciągłego rozwoju i podnoszenia kwalifikacji
– dobrej znajomość języka angielskiego

Jeżeli szukasz możliwości rozwoju i nie boisz się nowych wyzwań,

Dołącz do nas