Księgowość – Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych i podatkowych, sprawozdawczość finansowa

Sprawozdanie finansowe to specyficzny ,,produkt’’ rachunkowości stanowiący źródło informacji o sytuacji majątkowej i finansowej jednostki gospodarczej, sporządzony za dany okres z zastosowaniem konwencjonalnych formuł, którymi są Ustawa o Rachunkowości czy Krajowe Standardy Rachunkowości. Podstawowym źródłem danych dla sprawozdań finansowych jest ewidencja księgowa. Odpowiednio uporządkowane, doprowadzone do porównywalności i zweryfikowane dane liczbowe, stanowią podstawę sporządzenia sprawozdania finansowego. Dlatego też sprawozdawczość finansowa uznawana jest za najważniejszy, końcowy produkt rachunkowości, który wraz ewidencją księgową oraz rachunkiem kosztów stanowią jeden spójny system „rachunkowości”.

Rachunkowość służy celom zarządzania, a niezbędne w realizacji tych celów potrzeby informacyjne, ich treść i struktura rzutują na rozwiązania wewnętrznej sprawozdawczości, kalkulacji i księgowości.

Dlatego też Lexus Audit oferuje usługi kompleksowej i profesjonalnej obsługi księgowej dla firm i podmiotów prywatnych reprezentujących różne branże i funkcjonujących w oparciu o dowolną formę działalności. Oferujemy Państwu:

  • Prowadzenie ksiąg rachunkowych
  • Sporządzanie sprawozdań finansowych
  • Prowadzenie KPIR, ryczałtu ewidencjonowanego oraz karty podatkowej
  • Doradztwo podatkowe
  • Obsługa płacowo-kadrowa
  • Reprezentowanie w US i ZUS
  • Biznes plany
  • Optymalizacja podatkowa
  • Doradztwo ekonomiczne w zakresie działalności przedsiębiorstwa
  • Sporządzanie dokumentacji cen transferowych