Doświadczenie

Nasze doświadczenie

LEXUS AUDIT Spółka z o.o. na co dzień współpracuje z osobami posiadającymi wiedzę i doświadczenie z zakresu audytu, rachunkowości, prawa podatkowego, gospodarczego, restrukturyzacji źródeł finansowania i działalności statutowej oraz zarządzania i doradztwa operacyjnego i strategicznego przedsiębiorstw.

Do najważniejszych doświadczeń Spółki należą projekty wykonane w następujących obszarach:

Gospodarka komunalna
Towarzystwo Budownictwa Społecznego
Samorząd Terytorialny
Informatyka i automatyka
Budownictwo
Przemysł & Produkcja
Transport & Logistyka
Handel
Zdrowie & Sport
Nauka, kultura, edukacja i zatrudnienie
Usługi finansowe & Doradztwo
Inne