Archive for Author: Mateo

Usługi z zakresu rewizji finansowej

Badanie jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Krajowymi Standardami Badania w brzmieniu Międzynarodowych standardów badania Rezultaty finansowe prowadzonej działalności przez jednostkę gospodarczą znajdują odzwierciedlenie w zmianach wartości jej majątku oraz źródeł jego pochodzenia, a także wyniku finansowym generowanym w...

Continue Reading